Chú, bác ruột có quyền gì với tài sản của bố tôi?

Chú, bác ruột có quyền gì với tài sản của bố tôi?

Chú, bác ruột có quyền gì với tài sản của bố tôi?

TIN TỨC & VIDEO CLIP

Các Trường Hợp Chia Thừa Thế

Chia thừa kế có ba trường hợp: Chia thừa kế theo di chúc; chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế khi có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.