HoREA: Pháp luật bất cập, phân lô bán nền tràn lan

HoREA: Pháp luật bất cập, phân lô bán nền tràn lan

HoREA: Pháp luật bất cập, phân lô bán nền tràn lan

TIN TỨC & VIDEO CLIP

Các Trường Hợp Chia Thừa Thế

Chia thừa kế có ba trường hợp: Chia thừa kế theo di chúc; chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế khi có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.