Sửa đổi Luật Đất đai để bắt kịp thời đại

Sửa đổi Luật Đất đai để bắt kịp thời đại

Sửa đổi Luật Đất đai để bắt kịp thời đại

TIN TỨC & VIDEO CLIP

Các Trường Hợp Chia Thừa Thế

Chia thừa kế có ba trường hợp: Chia thừa kế theo di chúc; chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế khi có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.